Recent Posts

Archives

Categories

Meta

การดูแลและรักษาด้วยกระบวนการทำสะพานฟัน

กรรมวิธีรักษาด้วยการใช้การทำสะพานฟันแบบธรรมดา 1. วิธีการตรวจวิเคราะห์และก็การเตรียมฟัน การฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะกรอเพื่อเป็นฐานของสะพานฟัน ผู้กระทำคอยฟันเพื่อเป็นฐานให้แก่สะพานฟัน การจดบันทึก สี ขนาด รูปร่างของฟันที่อยากในการทำสะพานฟัน การพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง แบบจำลองและก็รายละเอียดทั้งปวงจะถูกส่งไปยังห้องแลบเพื่อทำสะพานฟัน ทันตแพทย์จะทำติดสะพานฟันแบบชั่วครั้งชั่วคราวให้แก่คนป่วยสำหรับใช้งานระหว่างการรอการผลิตสะพานฟันแบบถาวร 2. กรรมวิธีการติดสะพานฟัน การถอดถอนสะพานฟันแบบชั่วครั้งชั่วคราวออก การติดยึดสะพานฟันแบบถาวรบนฟัน การตรวจเช็คและการปรับแก้สะพานฟันให้มีความเหมาะสมที่สุด 3. แนวทางการดูแลรักษา หมอฟันจะให้คำปรึกษาด้านการดูแลชำระล้างเพื่ออายุการใช้งานที่นาน หมายเหตุ : วิธีการจัดแจงฟันและการต่อว่าดยึดสะพานฟันนั้นอาจก่อกำเนิดการเสียวฟันได้ ซึ่งอาการดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วจะสามารถหายได้เองในเวลาไม่นาน กระบวนการรักษาหลังเข้ารับแนวทางการทำสะพานฟัน 1. ควรจะทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันขั้นต่ำวันละ 2 ครั้ง การขัดฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการรักษาสุขภาพปากและก็ฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง 2. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างต่ำวันละ 1 – 2 ครั้ง 3. ควรกระทำบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกเมื่อเชื่อวัน โดยทำกลั้วน้ำยาแล้วก็อมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรจะกินน้ำหรือกินอาหารภายใน 30 นาทีข้างหลังการบ้วนปาก 4. ควรให้ความรอบคอบและก็เลี่ยงการเคี้ยวของแข็งรอบๆสะพานฟัน 5. ควรเจอหมอฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน ข้อบังคับข้างหลังการเข้ารับการทำสะพานฟัน การดูแลใส่ใจเพื่อสุขภาพของปากแล้วก็ฟันที่ดีนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุว่าสะพานฟันสามารถแก่การใช้งานที่นานได้ก็ต่อเมื่อฟันที่ใช้เป็นฐานรองรับสะพานฟันมีสุขภาพดี 1. เลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งด้านใน […]

© 2018 VCU All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.